top of page
Mika Tepsa

Puhuminen

Haluatko joustavan ja moni-ilmeisen tavan esittää asiasi puhumalla?

 

Koulutuksen keskiössä ovat sanat, äänenpainot sekä puhumisen rytminen harjoittelu. Luvassa on konkreettisia keinoja sekä harjoituksia kokonaisvaltaisen puhumisen tekniikan treenaamiseen.

Osallistuja kehittyy puhumisessa selkeämmäksi ja oppii väistämään tarpeettomat maneerit omassa sanallisessa ilmaisussa.

Koulutuksen seurauksena puheviestintä selkiytyy kirkastuneen artikulaation sekä puheen resonanssin myötä.

 

Tehdään sinusta loistava puhuja! 

Käytä sanojen ja rytmin voimaa puheessasi 

Mika Tepsa

Kenelle koulutus sopii? 

Puhetekniikan harjoittelu sopii kaikille, jotka käyttävät puheääntään vaikkapa työssään myyjänä tai vapaa-aikana esimerkiksi urheiluvalmentajana. Kaikenlaiset vuorovaikutustaidot työelämässä sekä sosiaalisissa kanssakäymisissä ihmisten kanssa ovat hyviä lähtökohtia puhetekniikan harjoitteluun. Myös äänen rasittuminen, puheäänen käheytyminen tai kokemus siitä, etteivät äänihuulet toimi halutulla tavalla, ovat hyviä syitä hakeutua valmennukseen. Jos ongelmana on esiintymisjännitys, voidaan puheäänen valmennuksella helpottaa myös tätä.

Miksi puhetekniikkaa kannatta harjoitella? 

Hyvän puhetekniikan perusta on terveellinen äänenkäyttö. Tällöin äänihuulet eivät rasitu turhaan ja ääntä voi käyttää turvallisesti. Vuorovaikutustaidot kehittyvät entisestään, kun puheääntä käytetään dynaamisesti. Myös esiintymisjännitys voi vähentyä, kun huomio viedään hyvään puhetekniikan hallintaan.

Mitä koulutuksessa tehdään? 

Aluksi kartoitetaan puhujan tilanne. (esiintymisjännitys, äänihuulet, vuorovaikutustaidot, dynaaminen puheääni, ääniongelmat tai jokin muu) Sitten käydään läpi perusta terveelliseen äänenkäyttöön. Mukana tulee harjoittelu turvalliseen puhumiseen, jossa äänihuulet eivät rasitu. Valmennuksen työkaluilla pyritään löytämään puhujalle toimiva ratkaisu äänenkäytön kehittämiseen, jos toiveena on vaikkapa hyvät vuorovaikutustaidot. Jos puhujan ongelma on esiintymisjännitys, voidaan esimerkiksi puheäänen voimakkuuden harjoittelulla vaikuttaa siihen. Henkilökohtaisesti suunniteltu ja harjoiteltu äänenavaus voi toimia hyvänä apuna terveelliseen äänenkäyttöön. 

Pyydä tarjous

Esiintymiskoulutuksista sekä yrityksille suunnatuista esiintymisen ja äänenkäytön koulutuksista voimme rankentaa yhdessä erilaisia kokonaisuuksia tapauskohtaisesti.

 

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää! 

bottom of page