top of page

Koulutukset

ÄÄNI 

Löydä oma äänesi ja sen mahdollisuudet.

Koulutus tarjoaa konkreettiset työkalut äänen tekniseen hallintaan, millä tavoin saat äänesi kestäväksi ja ilmaisuvoimaiseksi sekä miten huollat ääntäsi. 

PUHUMINEN

Käytä sanojen ja rytmin voimaa puheessasi.

Luvassa on konkreettisia keinoja sekä harjoituksia kokonaisvaltaisen puhumisen tekniikan treenaamiseen.

VUOROVAIKUTUS JA LÄSNÄOLO

Vakuuta omalla persoonallasi.
 

Vaikuttavassa esiintymisessä olet läsnä yleisön kanssa. Koulutus tarjoaa vinkit viestinnän vahvistamiseen ja neuvot kehonkielen käyttämiseen erilaisissa vuorovaikuttamisen tilanteissa.  

ESIINTYMISEN TEKNIIKKA 

Loistokkuutta esiintymiseesi.
 

 Koulutus tutkii tekemisen kautta oma näkemys tuodaan esiin ja mihin asti ilmaisua pitää ulottaa eri tilanteissa.  

Heittäydytään harjoittelemaan erilaisia esitystapoja ja etsitään ratkaisut kokonaisvaltaiseen esiintymiseen. 

Kenelle koulutukset sopivat?

Esiintymiskoulutus voi olla toimia käytännöllisenä osana esimerkiksi myyntikoulutuksen yhteydessä. Koulutuksesta on apua luonteviin kokousesiintymisiin, verkkoluentoihin tai seminaarien pitämiseen. Kaikissa on keskiössä vuorovaikutustaidot, joihin esiintymistaidot ovat yhteydessä. Esiintymisjännitys voi olla myös hyvä peruste hakeutua valmennukseen.

Esiintyminen & Esiintymisjännitys

Esiintymistä voisi kuvata toimintana, jonka keskiössä on vuorovaikutustaidot. Esiintyjä on henkilönä vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, joka voi olla seminaariryhmä tai kokousporukka, ja tietenkin vaikka suurien tähtien ihailijat estradeilla. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä roolissa myös puhelinkeskusteluissa tai videopalavereissa, joissa esiintyminen tapahtuu vaikkapa kameran välityksellä. Esiintymisjännitys koetaan usein esteenä esiintymiselle. Esiintymisjännitys ilmenee eri tavoin eri henkilöillä. Usein esiintymisjännitys on äänen värisemistä, jolloin äänihuulet eivät saa tarvitsemaansa kontaktia toimiakseen. Esiintymisjännitys voi olla myös kehollista, kuten jalkojen tärinää, vatsakipuja tai vaikkapa suunkuivumista. Esiintymisjännitys on asia, jota voidaan helpottaa ja sen kanssa voi elää.

Miksi näitä teemoja kannattaa harjoitella?

Hyvien esiintymistaitojen positiivisena sivuvaikutuksena ovat usein paremmat tulokset liike-elämässä, luottamus ja rohkeus omaan osaamiseen sekä vakuuttavat vuorovaikutustaidot eri tilanteissa. Harjoittelemalla esiintymistaitoja saavutetaan luontaista kestävyyttä työelämään ja vapaa-aikaan. Myös esteeksi koettu esiintymisjännitys helpottaa harjoittelun myötä. 

Pyydä tarjous

Esiintymiskoulutuksista sekä yrityksille suunnatuista esiintymisen ja äänenkäytön koulutuksista voimme rankentaa yhdessä erilaisia kokonaisuuksia tapauskohtaisesti.

bottom of page